Wednesday, 28 October 2015

सातारा, कॅमेरा आणि बरंच काही...
किटकभक्षी वनस्पती - ड्रॉसेरा इंडिका (Drossera indica)

दर सात वर्षांनी फुलणारी कारवी
कौला (स्मिथिया)


कमलिनि/कुमुदिनी
No comments:

Post a Comment